“On hienoa antaa mahdollisuus kaikille pelaajille”

HJK:lla seurana on mittava 110 vuoden historia urheilun ja kasvatustyön parissa. HJK liikuttaa viikkotasolla yli 4000 lasta ja nuorta, ja seura hoitaa Helsingin kaupungin kanssa iltapäiväkerhotoimintaa yli 500 koululaiselle.

“Olemme kiitollisia historiastamme ja tunnemme vastuumme tulevaisuudesta. Pidämme tärkeänä yhteiskuntavastuuta, ja tiedämme roolimme lasten ja nuorten liikunnan tukijana. Meillä on velvollisuus ja iso rooli suomalaisen jalkapalloilun kehittäjänä yhteistyössä muiden tahojen kanssa”, kertoo HJK ry:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen.

Urheiluopistosäätiöltä tukea HJK:n nuorten leiriharjoitteluun

Urheiluopistosäätion tukisumma auttaa monia nuoria, jotta he pääsevät mukaan leiritoimintaan. “Urheiluopistosäätiöllä, niin kuin meilläkin, on aito halu auttaa lapsia ja nuoria sekä saada heidät tuntemaan itsensä tasa-arvoiseksi joukkueessa. Aina on joku, joka ei pääse leirille mukaan. Hän on joko vähävarainen ja syrjäytymisuhan alla oleva pelaaja. Urheiluopistosäätiön tuella koko joukkue pääsee mukaan leirille. On hienoa antaa mahdollisuus kaikille pelaajille tulla mukaan”, kertoo Muurinen.

Muurisen mukaan palkitsevinta on, kun näkee, että lapset ovat aidosti mukana. HJK:ssa on huomattu, että joukkueen harjoituspäivinä pelaajat käyvät koulussakin enemmän. Samoja kavereita nähdään kouluissa ja treeneissä.

“Urheiluopistosäätiö on mahdollistaja, jos mietin jalkapalloa kokonaisuudessaan ja nykyistä seurojen roolia yhteiskunnassa. Jokainen nuori ja perhe tarvitsevat tukea. Joukossa on voimaa. Avuntarvitsijoita tulee vuosi vuodelta kuitenkin enemmän. Lisäksi mediat ovat nostaneet esiin harrastamisen kalleuden. Toiminnan kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää pitää harrastamisen kustannukset alhaalla ja saada lapset ja nuoret pysymään mukana”, sanoo Muurinen.

Urheiluopistosäätiö pyrkii toiminnallaan lisäämään liikunnan tasa-arvoisuutta sekä edistämään nuorten liikuntaharrastuksia monipuolisesti eri lajien parissa. “Harrastamisen kustannukset ovat nykyään lisääntyneet merkittävästi. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen”, painottaa Urheiluopistosäätiön toimitusjohtaja Jukka Hako.

Yhdessä voitetaan ja yhdessä hävitään

HJK on seura, joka menestyy monella eri tasolla ja kasvattaa huippupelaajia. Pelitaitojen lisäksi seura haluaa ennen kaikkea kasvattaa hyviä ihmisiä. Jalkapallo opettaa niin fyysisiä kuin henkisiä taitoja. “Alle prosentista tulee kuitenkaan liigatason futaajia. Tavoitteemme on, että jokaisesta tulee kunnon kansalaisia ja he oppivat toimimaan ryhmässä ja ottavat toisensa huomioon. Haluamme vaalia oppimisen iloa. On tärkeää, että pieni juniori saa turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä”, selventää Muurinen.

HJK haluaa olla myös suomalaisen jalkapallon kehityksen etujoukoissa. Tämän vuoksi yksi seuran arvoista on kunnianhimo. “Oman itsemme haastamisen lisäksi, haluamme haastaa myös muut ympärillämme ja ruokkia kunnianhimoa. Kilpailuun lähteminen vaatii aina rohkeutta ja uskallusta sekä itsensä haastamista ja epävarmuuden sietokykyä”, kertoo Muurinen.

Muurisen mukaan klubilaisuus on itsessään kantava voima, joka tuo elämään iloa ja intohimoa. Yhdessä voitetaan ja yhdessä hävitään.

Kuva: HJK kuva-arkistot

Muut tarinat