Kilpa- ja huippu-urheiluun laaja kehittämishanke

Liikuntatieteellisessä tutkimuksessa otettiin uudenlainen askel, kun Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU perusti olympiakomitean huippu-urheiluyksikön, Liikuntakeskus Pajulahden ja Kisakallion urheiluopiston kanssa kolmivuotisen kehittämishankkeen, jonka aiheena on kestävyyslajien yhteistyö ja suomalaisen harjoittelumallin sekä seurantajärjestelmien kehittäminen.

Urheiluopistosäätiö on myöntänyt KIHU:n tutkimushankkeelle yhteensä 35 000 euron avustuksen vuosiksi 2016−2018.

“Tämä on ensimmäinen kerta, kun säätiö rahoittaa useampi vuotista tutkimushanketta näin suurella summalla”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako. Lisäksi Urheiluopistosäätiö myöntää vuosittain hakemuksesta tutkimusapurahaa liikuntatieteelliseen ja liikuntalääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Ensimmäisen vuoden miniseminaariesitysten pohjalta on päätetty, että hankkeen toisena vuonna edistetään kolmea kestävyyslajeille yhteistä asiaa: harjoittelu ja sen seuranta, korkean paikan harjoittelu, sekä naisurheilun terveyden erityiskysymys liittyen urheilijan painonhallintaan, hormonitoimintaan sekä luun tiheyden muutoksiin.

“Tässä hankkeessa ei tehdä tutkimusta kyseessä olevista aiheista, vaan määritellään keinot edellä mainittujen asioiden edistämiseen. Tavoitteena on myös, että hanke synnyttää uusia tutkimuksia edellämainituista aihealueista”, kertoo hankkeen johtaja Ari Nummela.

Tavoitteena kehittää suomalaisesta kestävyysurheilusta maailman huippua

Hankkeen merkittävä tavoite on kehittää suomalaista kestävyysurheilua ja -valmennusta. Hankkeessa ovat mukana kaikki merkittävät kestävyyslajit: maastohiihto, kestävyysjuoksu, kilpakävely, uinti, ampumahiihto, suunnistus, hiihtosuunnistus, yhdistetty, soutu, melonta, pikaluistelu, triathlon, ja pyöräily.

Useimmilla hankkeessa mukana olevilla lajeilla on käytössään myös harjoituspäiväkirjasovelluksia, jotka ovat verkkopohjaisia sovelluksia harjoittelun seurantaan. Hankkeessa paneudutaan tarkemmin eri sovellusten sisältöihin ja mahdollisuuksiin tehdä harjoittelusta, testituloksista, ja kilpailuista analyysiä.

Nummelan mukaan suuri lisäarvo tulee lajien välisestä yhteistyöstä tiedon jakamisessa. Tärkeänä tavoitteena on yhteistyön synnyttäminen kestävyyslajien välillä, jonka uskotaan vaikuttavan osaamisen lisääntymiseen suomalaisessa kestävyysurheilussa.

“Tärkeää jatkokehityksen kannalta on löytää ne yhteiset kestävyyslajien kehittämiskohteet, joiden avulla suomalainen kestävyysurheilu säilyttäisi asemansa ja nousisi kohti maailman eliittiä”, Nummela summaa.

Urheiluopistosäätiö liikuntatieteellisen tutkimuksen tukena

KIHU tunnetaan vahvana soveltavan urheilututkimuksen osaajana. Tutkimustoiminta ulottuu urheilijan koko polulle aina lasten liikkumisen tutkimisesta huippu-urheilijoiden harjoitusmenetelmien kehittämiseen.

Urheiluopistosäätiö tukee monilla eri tavoin liikuntatieteellistä tutkimusta, urheiluvalmennusta ja tasa-arvoista liikuntaa. “Itse olen ryhmäni kanssa saanut rahoitusta säätiöltä aikaisemmin juoksun taloudellisuuden tutkimushankkeeseen sekä nyt tähän kestävyysurheilun kehittämishankkeeseen”, Nummela kertoo.

Nummelan mielestä omassa työssä palkitsee eniten onnistumiset erilaisissa hankkeissa ja erityisesti eri lajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. “Yhteistyölajien urheilijoiden onnistumiset ovat suuria ilonaiheita tässä työssä”, hän summaa.

Kuvat: KIHU kuva-arkisto

Muut tarinat