SISU-tiimin leireillä rikotaan lajirajoja ja kankeita tekemisen tapoja

Monipuolinen harjoittelu muodostaa perustan osaamiselle – lajissa kuin lajissa. Tähän ajatukseen perustuu Finlands Svenska Idrott -järjestönjohtaman SISU-tiimin toiminta.

SISU-tiimin tarkoituksena on tarjota lajirajoja ylittävää harjoittelu- ja leiritoimintaa lahjakkaille nuorille kestävyysurheilijoille. “SISU-team 2017–2019” -kauden aikana järjestetään yhteensä viisi leiriä, joihin kutsutaan lupaavia urheilijoita viiden lajin parista: yleisurheilusta, suunnistuksesta, uinnista, hiihdosta ja pyöräilystä.

SISU-toiminta tuo myös yhteen eri kestävyyslajien valmentajat ja valmennusosaamisen sekä luo lajirajoja ylittäviä verkostoja niin urheilijoiden kuin valmentajien välille.

Finlands Svenska Idrott -järjestön urheilujohtaja Arto Sirviön mukaan SISU-tiimin leirejä on järjestetty kuuden vuoden ajan, ja vuosien varrella leirien sisällöstä on saatu runsaasti positiivista palautetta. SISU-tiimi sai vuodeksi 2018 Urheiluopistosäätiön apurahan leiritoimintaansa varten.

“Konseptin perustan muodostavat leireillä järjestettävät yhteisharjoitukset: jokainen laji vastaa yhdestä leiriviikonlopusta ja suunnittelee kaikille yhteisiä harjoituksia sekä koulutusta. Yhteisharjoituksien tarkoituksena on antaa nuorille kattavampi käsitys eri lajeista ja niiden vaatimuksista”, Sirviö kertoo.

Uusia näkökulmia ja vertaistukea muiden lajien urheilijoilta

Nuorien urheilijoiden opettaminen ja valmentaminen lähtee liikkeille perusasioiden kertaamisesta. Leireillä pyritään korostamaan, kuinka tärkeää harjoittelun suunnittelu, oikeanlaiset ruokatottumukset sekä riittävä uni ja lepo ovat onnistumisen kannalta. SISU-tiimiläiset saavat myös hyviä kontakteja muihin urheilijoihin – näiden kanssa he voivat jakaa kokemuksiaan urheilusta ja urheilijaksi kasvamisesta.

Myös valmennustoimintaa pyritään kehittämään leireiltä saadun tiedon ja kokemusten pohjalta. “Valmennuksen kehittämisessä on tärkeää saada riittävä määrä dataa, josta on hyötyä erityisesti urheilijalle – nyt dataa kerätään paljon, mutta tieto ei aina siirry koko valmennusprosessiin. Tavoitteena on saada myös vertaistukea lajirajojen yli sekä tarkastella toimintaa muiden lajien näkökulmasta ja verrata sitä omaan tekemiseen”, Sirviö selventää.

Leireillä työskentelevät valmentajat saavat itse päättää oman lajin harjoituksien sisällöistä, ja he pääsevät jakamaan omia ideoitaan myös muiden lajien urheilijoiden ja valmentajien kanssa.

Harjoittelun ja koulutuksen lisäksi leiriläiset pääsevät kuuntelemaan eri urheilijoiden puheita ja esityksiä. “Paikalla olleet nykyiset ja entiset urheilijat ovat kertoneet avoimesti omia kokemuksiaan ja urheilijatarinoitaan. Näistä on pidetty paljon”, Sirviö kertoo leirien sisällöstä.

Urheiluopistosäätiön toiminnasta keskusteltaessa Sirviö korostaa säätiön roolia tasapuolisten liikunta- ja urheilumahdollisuuksien luojana. “Urheiluopistosäätiön antama tuen avulla olemme pystyneet varmistamaan, että osallistumismaksut pysyvät riittävän alhaisina – niin että mahdollisimman monella on mahdollisuus tulla mukaan. SISU-tiimin kaltaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen tarvitaan juuri Urheiluopistosäätiön tapaisia tukijoita sekä uskallusta kokeilla erilaisia konsepteja kestävyysurheilulajien valmennuksessa”, Sirviö summaa.

Muut tarinat