Apurahat

Urheiluopistosäätiön apurahatoiminta on monipuolista. Noin puolet apurahoista myönnetään hakemusten perusteella urheiluapurahoihin liitoille, seuroille ja yksittäisille urheilijoille sekä liikuntatieteelliseen tutkimukseen.

Apurahatoiminnan kasvu on viime vuosina suuntautunut hankkeisiin, palkintoihin, leiritukeen sekä kumppanuussopimuksiin sisältäen tuen Suomen Olympiakomitealle ja olympiaurheilijoille. Myös liikunnan tasa-arvon toteuttaminen on tärkeä painopiste. Vuoden 2023 apurahabudjetti on kokonaisuudessaan 509 000 euroa.

  • Urheiluapurahat on tarkoitettu Y-tunnuksen omaaville rekisteröidyille yhdistyksille ja yksittäisille urheilijoille.

   Urheiluapurahat liitoille, seuroille ym. yhteisöille

   Urheiluapurahat on tarkoitettu Y-tunnuksen omaaville rekisteröidyille yhdistyksille. Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaan keskittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää valmennusleiritystä kotimaassa.

   Urheiluapurahat yksittäisille urheilijoille

   Urheiluapurahoilla tuetaan yksittäisen urheilijan valmentautumista ja harjoittelua kotimaassa.

   Apurahojen hakuaika ja hakutapa

   Apurahojen hakuaika on vuosittain syyskuussa (1.- 30.9.), jolloin haetaan apurahaa seuraavalle vuodelle.

   Apurahahakemuksen voi tehdä ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta, josta sen voi tarvittaessa tulostaa itselleen. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

   Urheiluopistosäätiön hallitus käsittelee hakemukset ja päätökset julkaistaan 15.12.2023 säätiön kotisivuilla sekä sähköisessä apurahajärjestelmässä.

   Sähköinen apurahajärjestelmä

   Apurahojen maksaminen

   Apuraha maksetaan takautuvasti kun se on ensin käytetty ja selvitys apurahan käytöstä kulukuittien kopioiden kanssa on sähköisen apurahajärjestelmän kautta säätiölle toimitettu. Apurahat myönnetään vuodeksi kerrallaan ja aikaa tehdä selvitys apurahan käytöstä on seuraavan vuoden helmikuun loppuun saakka.

    

  • Tutkimusapurahaa myönnetään liikuntatieteelliseen ja liikuntalääketieteelliseen väitöskirjatasoiseen tutkimustyöhön. Apurahaa voi saada myös tutkimukseen liittyvien julkaisukustannusten kattamiseen ja laitehankintoihin.

   Eduskunta hyväksyi apurahansaajien sosiaaliturvalait 11.11.2008. Tietoa apurahansaajien sosiaaliturvasta apurahansaajien sosiaaliturvalait.

   Hakuaika ja hakeminen

   Tutkimusapurahojen hakuaika on vuosittain syyskuussa (1.-30.9.), jolloin haetaan apurahaa seuraavalle vuodelle.

   Apurahahakemus tehdään sähköisen apurahajärjestelmän kautta, josta sen voi tarvittaessa tulostaa itselleen. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

   Tutkimusapurahan hakuohje

   Urheiluopistosäätiön hallitus käsittelee hakemukset ja päätökset julkaistaan kotisivuilla ja sähköisessä apurahajärjestelmässä sekä lähetetään hakijoille sähköpostitse.

   Tutkimusapurahojen päätösten julkaisupäivä on 15.12.2023

   Päättyneistä tutkimuksista ja valmistuneista väitöskirjoista on toimitettava kopio säätiön kirjastoon.

   Sähköinen apurahajärjestelmä

  • Urheiluopistosäätiö siirtyi vuoden 2012 alusta alkaen käyttämään sähköistä apurahojen hakujärjestelmää. Järjestelmän toimittaja on Aspicore Oy.

   Kaikki apurahahakemukset on tehtävä sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmään rekisteröityessä urheiluyhdistys/seura tarvitsee Y-tunnuksen. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Urheiluopistosäätiön tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä. Jos teillä on kysyttävää tai haluatte poistaa tietonne rekisteristä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Urheiluopistosäätiön toimistoon.

   Sähköinen apurahajärjestelmä