Sport Fund -rahasto on aloittanut taipaleensa vauhdikkaasti

Sport Fund on urheilijarahasto, joka sijoittaa nuoriin yksilöurheilijoihin ja osallistuu aktiivisesti urheilijan kehittymisen prosessiin. Sport Fund sijoittaa yksittäiseen urheilijayrittäjään 100 000 euroa neljän vuoden aikajaksolla; vastikkeena urheilijaosakeyhtiö luovuttaa osakkeitaan rahastolle.

Urheiluopistosäätiö on yksi rahastoon sijoittaneista tahoista, joilta kerättiin yhteensä 1,8 miljoonan pääoma rahastoon vuonna 2020. Sen jälkeen rahaston toiminta edennyt vauhdikkain askelin eteenpäin. ”Sport Fundin toiminta on lähtenyt huippuhyvin käyntiin. Ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna 2021 investoitiin jo ensimmäisiin urheilijoihin, kun mukaan rekrytoitiin viisi ensimmäistä urheilijayrittäjää. Tänä vuonna investointeja on tehty lisää. Minkäänlaisia taloudellisia tai juridisia takapakkeja tai haasteita ei ole tullut, vaikka tällaisen rahaston hallinnointia tehdäänkin ensimmäistä kertaa koko maailmassa. Yhteistyö urheilijayrittäjien kanssa on yhtä lailla ollut loistavaa, vaikka urheilullisesti tulokset ovatkin olleet vaihtelevia ja ajat esimerkiksi koronan takia melkoisen haastavat”, kertoo Jyrki Louhi, Sport Fundin salkunhoitaja.

Loppuvvuodesta 2022 urheilijayrittäjiä on mukana kaikkiaan jo yhdeksän. ”Olemme tehneet pidemmän aikaa niin urheilijaprofiilien kartoitusta kuin lajiallokaatiotakin löytääksemme mukaan toimintaan sopivia urheilijoita. Mukaan valitut urheilijayrittäjät ovat juuri meidän näköisiä ja olemme tosi iloisia tehdyistä rekrytoinneista ja investoinneista”, riemuitsee Louhi. Lajiedustusta löytyy laajasti niin yleisurheilusta, tenniksestä, golfista, alppihiihdosta kuin sulkapallosta. Lisäksi mukana on baseball-pelaaja Konsta Kurikka, jonka laji ei kuulu ihan niihin perinteisimpiin. ”Sport Fund haluaa mahdollistaa myös sellaisia kansainvälisiä urapolkuja, joihin perinteiset järjestelmät eivät ehkä ihan taivu. Vaikka baseball lajina ei ollutkaan alun perin luupissamme, on Konstan rekrytointi mahtava juttu ja tapa tarjota ainutlaatuinen mahdollisuus lupaavalle urheilijalle”, kertoo Louhi.

Kaiken kaikkiaan rahasto tulee investoimaan 18 urheilijaan, joista loputkin tullaan rekrytoimaan vuoden 2023 aikana. ”Urheilijarekrytoinnit ja oikeiden investointien löytäminen ovat meidän tärkein tehtävämme. Prosessi saattaa kestää jopa vuoden verran, toki jotkut sopimukset on solmittu nopeammallakin aikataululla”, kertoo Louhi. Sport Fund, Louhi kärkimiehenään, on aktiivisesti yhteydessä urheilijoihin ja liittoihin ja toimii muutoinkin näkyvästi urheilun kentällä tavoittaakseen potentiaalisia urheilijayrittäjiä ja kertoakseen rahaston toiminnasta. Myös urheilijoiden puolelta otetaan kontaktia koko ajan enenevissä määrin. ”Rahaston toimintatapa ja urheilijayrittäjyys ovat niin uusia ja hieman vaikeitakin asioita, että kynnys ottaa meihin yhteyttä on ollut aika korkealla. Tieto kuitenkin lisääntyy koko ajan ja kynnys madaltuu”, tuumaa Louhi. 

Tulevaisuuden tehtävänä yrittäjyyden hallinnointi

Sport Fund haluaa olla urheilijoiden vahva tuki heidän yrittäjyydessään, ja lähitulevaisuudessa rahasto keskittyy yrittäjyyden hallinnointiin niin taloudellisesta kuin osaamispääosan näkökulmastakin. ”Haluamme olla osallistuva, osaava ja aktiivinen yhtiökumppani ja sijoittaja urheilijalle ja pyrkiä edistämään ja tukemaan heidän ammattilaisuuttaan urheilijoina. Tavoitteenamme on, että urheilija saisi mahdollisimman paljon hyötyä ja oppeja tästä yhtiökumppanuudesta, ja että heidän yrittäjyytensä olisi jatkuvasti kehittyvää ja tietysti kannattavaa. Haluamme, että rahaston toiminta-ajanjakson eli vuoden 2030 jälkeen urheilijat hoitavat yrittäjyyttä itsenäisesti ja kannattavasti – myös kilpaurheilu-uran jälkeen. Yksi tärkeimmistä viesteistä urheilijoille on kuitenkin se, ettei ole mitään kiirettä. Yhteistyömme jatkuu aina vuoteen 2030 saakka urheilijan niin halutessa, joten lyhytnäköisiä tai turhan pikaisia päätöksiä ei ole tarpeen tehdä”, kertoo Louhi.

Oppeja on Louhen mukaan kertynyt toiminnan alkutaipaleelta jo paljon ja havaintoja suomalaisesta urheilujärjestelmästä tehdään koko ajan lisää. ”Vaikka urheilu liitetään usein vahvasti aatteelliseen maailmaan, on taloudellinen kannattavuus ja sen korostaminen urheilurahoituksen kehityksen ja edistyksen kulmakiviä. Tällä hetkellä eri lajien välillä on valtavasti eroavaisuuksia vaikkapa taloudenpidossa ja sopimusten tekemisessä. Viime aikoina motokseni on muodostunut ”Se, mikä on kannattavaa, kannattaa toistaa” ja uskon, että toimintatapojen harmonisoinnista olisi paljon hyötyä useille tahoille.”

Sport Fund on melkoisen tuore tapaus, joten töitä sen ja urheilijayrittäjyyden tunnetuksi tekemiseen täytyy tehdä vielä hartiavoimin. ”Rahaston toiminta ymmärretään usein väärin ja urheilijayrittäjyyttä yleisesti tulkitaan hyvin vaihtelevin tavoin. Meidän tulee pitää itsestämme ääntä ja olla esillä, jotta tällainen uudenlainen tapa toimia ja yrittää tulisi mahdollisimman tutuksi”, päättää Louhi.

Sport Fundin urheilijayrittäjiä, ylhäältä vasemmalta: alppihiihtäjät Rosa Pohjalainen ja Elian Lehto, tenniksen pelaaja Otso Martikainen ja baseball-pelaaja Konsta Kurikka. Alhaalla vasemmalta: 400m aituri Laura Loponen, Sport Fundin asiantuntija Laura Lepistö, golfin pelaaja Kerttu Hiltunen ja salkunhoitaja Jyrki Louhi. Sport Fundin salkunhoitaja Jyrki Louhi ja asiantuntija Laura Lepistö Urheilijayrittäjä, 400m aitajuoksija Laura Loponen Urheilijayrittäjä, alppihiihtäjä Elian Lehto

Muut tarinat