Haettavat urheiluapurahat vuodeksi 2024

Urheiluopistosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää urheiluapurahoja sekä yksittäisille urheilijoille että liitoille ja seuroille sekä muille yhteisöille kotimaassa tapahtuvaan valmennukseen ja harjoitteluun.

Vuoden 2024 aikana käytettäväksi tarkoitettujen urheiluapurahojen hakuaika on 1.‒30.09.2023.

Urheiluapurahat on tarkoitettu y-tunnuksen omaaville rekisteröidyille yhdistyksille ja yksittäisille urheilijoille. Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaan keskittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää valmennusleiritystä kotimaassa.

Säätiö omistaa Lahden Nastolassa sijaitsevan Liikuntakeskus Pajulahden, joka tarjoaa korkeatasoiset puitteet liikkumiselle ja valmentautumiselle.

Urheiluopistosäätiö käyttää sähköistä apurahajärjestelmää. Linkki järjestelmään ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.urheiluopistosaatio.fi. Lisätietoja saa säätiön toimistosta puh. +358 50 592 0022.

Apurahahakemuksen voi tehdä ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Urheiluopistosäätiön hallituksen tekemän päätöksen jälkeen päätös rekisteröidään sähköiseen apurahajärjestelmään, lähetetään hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt urheiluapurahat julkaistaan säätiön kotisivuilla 15.12.2023.

Mikäli apurahaa saaneen urheilijan tai urheilujärjestön todetaan rikkoneen voimassa olevia urheilun antidopingsäännöstöjä tai muita urheilun eettisiä säännöstöjä, on säätiöllä oikeus keskeyttää apurahan maksatus välittömästi.

Tarkempia tietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja FM Jukka Hako, puh. +358 50 465 0399 tai sähköpostitse jukka.hako@urheiluopistosaatio.fi tai heidi.taberman@urheiluopistosaatio.fi

URHEILUOPISTOSÄÄTIÖN HALLITUS