Paraurheilijoille suunnatut yläkoululeiritykset rohkaisevat mukaan urheilun pariin

Suomen Paralympiakomitea on käynnistänyt yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa paraurheilun yläkoululeirityshankkeen, jonka avulla vammaiset nuoret ja tulevaisuuden paraurheilijatähdet löytäisivät entistä helpommin tiensä kilpaurheilu-uralle. Urheiluopistosäätiö rahoittaa hanketta kolmena vuotena hankeavustuksella.

Mistä ajatus tällaiselle hankkeelle oikein lähti, Suomen Paralympiakomitean kehittämispäällikkö Katja Saarinen? ”Paraurheilussa yhdeksi haasteeksi nousee usein se, että potentiaaliset urheilijat eivät ylipäätään löydä urheilijan polulle. Mietimme siis, mitkä voisivat olla konkreettisia toimenpiteitä helpottaa ja luoda uusia kanavia nuorille vammaisurheilijoille tulla mukaan kilpaurheilun pariin ja tutustua erilaisiin lajeihin.”

”Suomessa on jo vakiintunut malli urheilun yläkoululeiritoiminnasta. Meillä on Suomessa ollut jo pidempään urheilulukioita, ja yläkoulutoiminnan ajatuksena on alkujaan ollut tavoite järjestää jo nuoremmille yläkouluikäisille enemmän liikuntaa ja urheilua koulunkäynnin rinnalle. Nämä yläkoululeirit ovat hyvin pitkälti muodostuneet urheiluopistojen järjestämiksi, esimerkiksi Pajulahdessa on pitkät perinteet yläkoululeiritysten järjestämisessä. Tiedämme että näille leireille on osallistunut joitakin paraurheilijoita, mutta kyse on yksittäistapauksista. Nyt tarkoituksenamme on kehittää tätä jo olemassa olevaa yläkoululeirityksen runkoa ja pohjaa niin, että ne mahdollistaisivat entistä laajemmin myös vammaisurheilijoiden osallistumisen”, Saarinen kertoo.

Vaikka tavoitteena onkin, että tulevaisuudessa paraurheilijat ja vammattomat nuoret urheilevat samoilla leireillä, järjestetään alkuun paraurheilijoille omia leirejä. ”Näin hankkeen pilotointivaiheessa lähdetään liikkeelle siitä, että paraurheilijoille järjestetään omia leirejä, mutta tulevaisuuden tavoitteena on, että leirit mahdollistaisivat kaikkien erilaisten urheilijoiden osallistumisen yhdelle ja samalle leirille. Nyt hankkeen puitteissa kerättävät kokemukset osoittavat onko tämä mahdollista ja millä aikajänteellä”, tuumaa Saarinen.

Kohderyhmän tavoittaminen haasteellista

Mistä tulevia huippuparaurheilijoita oikein sitten löydetään ja miten heille saadaan tieto juuri heille kohdennetuista leireistä? ”Tämä onkin yksi suurimmista haasteistamme”, Saarinen toteaa. ”Suomessa koulujärjestelmä pyrkii mahdollistamaan vammaisen lapsen ja nuoren opiskelun hänen lähikoulussaan, yhdessä vammattomien opiskelijoiden kanssa. Näiden vammaisten nuorten löytäminen ja viestien kohdentaminen juuri heille on vaikeaa, sillä he sulautuvat koulujärjestelmässä vammattomien joukkoon. Lajiliittojen kautta sen sijaan onnistumme melko tehokkaasti tavoittamaan ne nuoret, jotka ovat jo mukana jonkinlaisessa urheilu- ja seuratoiminnassa.”

Suomen paralympiakomitealla on jo joitakin vuosia ollut lupaavista urheilijoista koostuva nuorten paralympiaryhmä. ”Kartoitamme jatkuvasti potentiaalisia nuoria ja otamme heitä mukaan ryhmän toimintaan. Yläkoululeiritykset toimivat mainiosti tämän ryhmän rinnalla; ne olisivat sopivia heille, jotka eivät aivan vielä yllä Nuorten paralympiaryhmän tasolle ja samalla ne sitten toimivat myös mahdollisina ponnahduslautoina ylemmälle tasolle ja Nuorten paralympiaryhmään”, pohtii Saarinen.

Yksi tärkeä kohderyhmä komitean hankkeelle on Saarisen mukaan vaikeasti vammaiset nuoret: ”Hankkeen yksi tavoite on tarjota mahdollisuus myös vaikeasti vammaisille nuorille osallistua yläkoululeireille ja tässä valtakunnallisen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri-verkoston koulut toimivat tärkeänä yhteistyö- ja viestintäkanavana”.

Tavoitteena rohkaista nuoria paraurheilun pariin

Saarinen kertoo, että yksi paraurheilun haasteista Suomessa on ylipäätään harrastajien ja urheilijoiden vähäinen määrä. ”Leirityshankkeen avulla pyrimme saamaan paraurheilun pariin enemmän nuoria; tarjoamaan heille ensinnäkin liikunnan ja urheilun iloa, mutta samalla luomaan myös uuden kanavan huippu-urheilun polulle lahjakkaille urheilijoille. Yläkoululeirin avulla toivomme pystyvämme tarjoamaan matalan kynnyksen mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan, vaikka urheilutaustaa ei vielä juuri olisi tai sitä ”omaa lajia” ei vielä olisikaan löytynyt – päinvastoin, tarkoituksena onkin tutustua erilaisiin lajeihin ja paraurheilun mahdollisuuksiin”.

Hanke on vasta pilotointivaiheessa, mutta askelmerkit leiritysten toteutumiselle alkavat olla jo selvillä. ”Toivomme että pystymme pitämään ensimmäisen leirin jo ensi vuonna. Suunnittelutyö on jo pitkällä – tällä hetkellä mietimme millaisia lajeja leiriohjelmassa olisi, jotta mahdollisimman laaja joukko nuoria voisi ja pystyisi osallistumaan. Lisäksi olemme miettineet mikä leirin ohjelma konkreettisesti olisi; tässä pystymme hyvin pitkälti hyödyntämään Pajulahdessa käytössä olevaa, hyväksi havaittua runkoa – teemme vain ne välttämättömät muutokset joita paraurheilu ja osallistujien mahdolliset rajoitteet vaativat”, suunnittelee Saarinen.

Urheiluopistosäätiöllä on pitkät perinteet yhteistyöstä Paralympiakomitean kanssa. “Täksi vuodeksi yhteistyö tiivistyi entisestään, kun säätiö ja Paralympiakomitea allekirjoittivat nelivuotisen yhteistyösopimuksen. Samalla lisättiin säätiön ja Paralympiakomitean hankeyhteistyötä. Yläkoululeiritykseen liittyvä hanke on tärkeä osa yhä laajentuvaa yhteistyötämme”, painottaa säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako.

Yläkoululeirien yhtenä tarkoituksena on tutustuttaa nuoria erilaisiin paralajeihin. Viimeisessä kuvassa juoksupari Ronja ja Jesper Oja. Kuvat: Paralympiakomitea

Muut tarinat