Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta

Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelma tukee lasten ja nuorten hyvinvointia oppimateriaali- ja harrastustuen sekä lomakotitoiminnan kautta. Ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa: Oppimateriaalituki, Harrastustuki ja Mentorointi. Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Mentoritoiminta on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille suunnattua, vertaistukeen perustuvaa tukea ja ohjausta.

“Liikunnan tasa-arvon edistäminen on yksi osa Urheiluopistosäätiön apurahatoiminnan tavoitteista. Pelastakaa lapset ry:n valmis toimintamalli mahdollistaa myös tuen ohjaamisen suoraan vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastuksen tukemiseen. Säätiö on mukana hankkeessa kolmen vuoden ajan yhteensä 30 000 eurolla”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla. ”Ohjelman avulla voidaan parantaa lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja olla aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. Mielestäni on myös hienoa, että samalla kun ohjelman avulla tuetaan lasten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia, tehdään ohjelman puitteissa vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan, jotta lasten ja perheiden tilanteeseen saadaan kestäviä ratkaisuja ja lapsen oikeudet huomioidaan päätöksenteossa. Näin olemme osaltamme mukana vaikuttamassa siihen, että Suomi on kaikille lapsille hyvä paikka elää ja jokaisella on mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa”, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Aino Sarkia.

Vapaaehtoiset ja lahjoittajat takaavat ohjelman jatkuvuuden

Vuonna 2019 Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tukea sai lähes 2 500 lasta. Ohjelma ei toteutuisi ilman vapaaehtoisten ja lahjoittajien tukea ja heidän roolinsa on elintärkeä ohjelman jatkuvuuden ja tulevaisuuden takaamiseksi. ”Ohjelma rahoitetaan täysin varainhankinnalla, joten saamamme lahjoitukset ovat edellytys ohjelman jatkumiselle. Myös sitoutunut Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysverkosto, joka toteuttaa ohjelmaa paikkakunnillaan, on keskeisessä roolissa”, valottaa Sarkia.

Avun tarvitsijoita on Sarkian mukaan vuosi vuodelta enemmän: ”Suomessa vähävaraisissa perheissä elää 112 000 lasta. Lapsiperheköyhyys näkyy selvästi Pelastakaa Lasten työssä ja hakemusten määrä on Eväitä Elämälle -ohjelmassa kasvanut vuosi vuodelta. Valitettavasti saamme niin paljon hakemuksia, että tuki ei riitä kaikille hakijoille. Ilman tukea jääneiden lasten määrä vaihtelee hieman vuosittain, vuonna 2019 ilman tukea jäi reilu 300 lasta.”

”Yleisellä tasolla voi sanoa, että perheet voivat Suomessa pääsääntöisesti hyvin, mikä on tietysti hyvä asia. Meillä on kuitenkin myös perheitä, joissa on erilaisia vaikeuksia esimerkiksi vähävaraisuudesta johtuen, mikä heijastuu myös lasten tilanteeseen ja hyvinvointiin. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on samat oikeudet riippumatta esimerkiksi perheen taloudellisesta tilanteesta ja tämä on tärkeää muistaa kaikessa päätöksenteossa”, muistuttaa Sarkia.

Harrastustuki kirvoittaa mieltä lämmittäviä palautteita

Sarkian mukaan he saavat paljon palautetta harrastustukea saaneilta perheiltä. Ne kaikki lämmittävät mieltä ja kertovat harrastusmahdollisuuden tärkeydestä lapselle.

”Moni palaute on jäänyt mieleeni, mutta voin kertoa yhden esimerkin, joka tuo mielestäni hyvin esiin sen, miten harrastus voi tukea ja kannatella lasta kun tilanne on erityisen haastava. Tässä tapauksessa perhettä oli kohdannut suuri suru, kun yksi perheen lapsista oli kuollut. Pienemmälle sisarukselle oli tässä tilanteessa ollut tärkeää saada jatkaa harrastustaan, mutta perheellä oli taloudellisesti vaikea tilanne eikä mahdollisuutta harrastuskustannusten maksamiseen, joten he saivat apua tilanteeseensa Pelastakaa Lapset ry:ltä. Tutun harrastuksen parissa hän pystyi tekemään normaaleja arkisia asioita ja tavata ystäviä. Äidin mukaan harrastuksesta muodostui tärkeä osa toipumista”, kertoo Sarkia mieltä lämmittävästä muistosta.

Kuva: Shutterstock

Muut tarinat