Tutkimusapurahat

Tutkimusapurahaa voi saada liikuntatieteelliseen ja liikuntalääketieteelliseen väitöskirjatasoiseen tutkimustyöhön.

Apurahaa voi hakea myös tutkimukseen liittyvien julkaisukustannusten kattamiseen sekä laitehankintoihin.

Hakuaika ja hakeminen

Tutkimusapurahojen hakuaika on vuosittain syyskuussa (1.–30.9.), jolloin haetaan apurahaa seuraavalle vuodelle.

Apurahahakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

Tutkimusapurahan hakuohje

Urheiluopistosäätiön hallitus käsittelee hakemukset, ja päätökset julkaistaan kotisivuilla sekä sähköisessä apurahajärjestelmässä. Päätös lähetetään hakijoille myös sähköpostitse.

Tutkimusapurahojen päätösten julkaisupäivä on 20. joulukuuta.

Kun tutkimus on päättynyt tai väitöskirja valmistunut, muistathan toimittaa kopion säätiön kirjastoon.

Sähköinen apurahajärjestelmä