Liitot, seurat ja yhteisöt

Vuonna 2023 jaoimme apurahoja yhteensä 509 000 euroa. Noin puolet apurahapotista myönnetään hakemusten perusteella liitoille, seuroille, yksittäisille urheilijoille tai liikuntatieteelliseen tutkimukseen.

Apurahatoiminnan kasvu on viime vuosina suuntautunut hankkeisiin, palkintoihin, leiritukeen sekä kumppanuussopimuksiin sisältäen tuen Suomen Olympiakomitealle ja olympiaurheilijoille.

Myös liikunnan tasa-arvon toteuttaminen on tärkeä apurahatoimintamme painopiste.

Kuva Espoon jäätaiturit luistelemassa

Kuva: Jyri Jappinen

Urheiluapurahat on tarkoitettu Y-tunnuksen omaaville rekisteröidyille yhdistyksille. Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaan keskittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää valmennusleiritystä kotimaassa.

Apurahojen hakuaika ja hakutapa

Apurahojen hakuaika on vuosittain syyskuussa (1.- 30.9.), jolloin haetaan apurahaa seuraavalle vuodelle.

Apurahahakemuksen voi tehdä ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta, josta sen voi tarvittaessa tulostaa itselleen. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

Urheiluopistosäätiön hallitus käsittelee hakemukset ja päätökset julkaistaan 20.12.2024 säätiön kotisivuilla sekä sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahojen maksaminen

Apuraha maksetaan takautuvasti kun se on ensin käytetty ja selvitys apurahan käytöstä kulukuittien kopioiden kanssa on sähköisen apurahajärjestelmän kautta säätiölle toimitettu. Apurahat myönnetään vuodeksi kerrallaan ja aikaa tehdä selvitys apurahan käytöstä on seuraavan vuoden helmikuun loppuun saakka.