Vastuullisuus

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen, ja noudatamme säätiöiden hyvää hallintotapaa ja itsesääntelyohjetta. Toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme ohjaamaa.

Jos apurahaa saanut urheilija tai urheilujärjestö rikkoo voimassa olevia urheilun antidopingsäännöstöjä tai muita urheilun eettisiä säännöstöjä,  säätiöllä on oikeus keskeyttää apurahan maksatus välittömästi.

Sijoitustoiminnassa olemme sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Edellytämme myös varainhoitajiltamme, että he ovat joko allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai muuten sitoutuneet toimimaan niiden mukaisesti.

Lisäksi pyrimme sijoitustoiminnassamme pienentämään sijoitusten hiilijalanjälkeä yhteistyössä varainhoitajien kanssa. Tavoitteet asetetaan vuosittain.

Tämän sivuston suunnittelussa olemme pyrkineet siihen, että sisältö on saavutettavissa myös erilaisilla apuvälineillä ja selaimilla.