Usein kysytyt kysymykset

Apurahahakemuksen voi tehdä ainoastaan sähköisessä apurahajärjestelmässä, josta sen voi tarvittaessa myös tulostaa itselleen. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

Urheiluopistosäätiön hallitus käsittelee hakemukset ja päätökset julkaistaan joulukuussa säätiön kotisivuilla sekä sähköisessä apurahajärjestelmässä. Päätös lähetetään myös hakijan sähköpostiin

Lue lisää apurahojen hakemisesta täältä

Apurahojen hakuaika on vuosittain syyskuussa (1.–30.9.), jolloin haetaan apurahaa seuraavalle vuodelle.

Tutkimusapurahojen hakuaika on niin ikään vuosittain syyskuussa (1.–30.9.), jolloin haetaan apurahaa seuraavalle vuodelle.

Urheiluapurahat on tarkoitettu Y-tunnuksellisille, rekisteröidyille yhdistyksille sekä yksittäisille urheilijoille. 

Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaan keskittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää valmennusleiritystä kotimaassa.

Tutkimusapurahaa myönnetään liikuntatieteelliseen ja liikuntalääketieteelliseen väitöskirjatasoiseen tutkimustyöhön. Apurahaa voi saada myös tutkimukseen liittyvien julkaisukustannusten kattamiseen ja laitehankintoihin.

Säätiö tekee verottajalle vuosi-ilmoituksen yli 1 000 euron suuruisista apurahoista. Ilmoitus tehdään apurahan myöntämisvuotena ja käsitellään kokonaisuudessaan kyseisen vuoden verotuksessa huolimatta siitä, maksetaanko apuraha jaksotetusti useampana vuotena.

Lisätietoja saa kotikunnan verovirastosta sekä www.vero.fi (Verottajan ohjeet urheilijan palkkioista) sekä Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunnasta.