Haettavat tutkimusapurahat vuodeksi 2024

Urheiluopistosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää tutkimusapurahoja edistämään liikuntatieteellistä tutkimusta.

Tutkimusapurahojen hakuaika on 1.- 30.9.2023. Hakemus on lähetettävä sähköisesti apurahajärjestelmään ennen määräaikaa. Tutkimusapurahan tarkemmat hakuohjeet löytyvät tästä.

Tutkimusapurahaa myönnetään ensisijaisesti liikuntatieteelliseen sekä liikuntalääketieteelliseen väitöskirjatasoiseen tutkimustyöhön. Apurahaa voi saada myös tutkimukseen liittyvien julkaisukustannusten kattamiseen ja laitehankintoihin. Osa apurahasta voidaan käyttää yliopiston tm. laitoksen yleiskustannusosuuden kattamiseen.

Haettavana on yksi kolmivuotinen apuraha, jonka suuruus on yhteensä 30 000 euroa. Apurahaa maksetaan 10 000 euroa vuosina 2024‒2026. Kolmivuotisen apurahan tutkimusaiheen tulee liittyä kestävyyteen ja palautumiseen tai urheilijaravitsemukseen tai liikunnan yhdenvertaisuuteen. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan tutkimushankkeesta vuosittain säätiölle.

Lisäksi haettavana on 4 kpl yksivuotisia työskentelyapurahoja, joiden suuruus on 3 000 euroa.

Säätiön ja apurahansaajan välille ei muodostu työsuhdetta, joten apuraha ei myöskään anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahansaajan/työryhmän vastuuhenkilön on siis itse huolehdittava sekä omista että palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ym. työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista.

Urheiluopistosäätiön hallituksen tekemän apurahapäätöksen jälkeen, päätös rekisteröidään sähköiseen apurahajärjestelmään ja myönnetyt tutkimusapurahat julkaistaan Urheiluopistosäätiön kotisivuilla 15.12.2023.

Säätiö tekee verottajalle vuosi-ilmoituksen yli 1 000 euron suuruisista henkilökohtaisista apurahoista. Ilmoitus tehdään apurahan myöntämisvuotena. Lisätietoja saa kotikunnan verotoimistosta http://www.vero.fi.

Eduskunta hyväksyi 11.11.2008 tutkimusapurahansaajien sosiaaliturvaa parantavat lakimuutokset. Apurahansaajat pääsevät maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin.

Apurahansaajat pääsevät myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturmavakuutus toteutetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Apurahansaajan eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA. Apurahansaajan velvollisuutena on selvittää täyttyvätkö eläkevakuutuksen ehdot ja sopia vakuuttamisesta MELAn kanssa, osalle apurahansaajista eläkevakuutus on pakollinen. Lisätietoja http://www.mela.fi.

Tarkempia tietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja FM Jukka Hako, puh. +358 50 465 0399 tai sähköpostitse jukka.hako@urheiluopistosaatio.fi  tai heidi.taberman@urheiluopistosaatio.fi +358 50 592 0022.

Lisätietoja www.urheiluopistosaatio.fi