Yhdenvertaisuuden edistäminen korostuu säätiön toiminnassa

Yhdenvertaisuus on aina ollut yksi Urheiluopistosäätiön toiminnan tärkeimmistä näkökulmista, se näkyy kaikessa säätiön toiminnassa ja arvoissa. Yhdenvertaisuuden edistäminen on säätiön strateginen valinta ja sen parissa työskentely tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa.

Yhdenvertaisuus on ollut säätiön tavoitteissa aina, mutta viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana yhdenvertaisuuden edistäminen on ollut entistä vahvempi teema niin säätiön toiminnassa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Monet tahot ovat ajaneet eteenpäin harrastamisen mahdollisuutta kaikille, mutta edelleen liian moni jää harrastamisen ulkopuolelle tai eikä tasa-arvon toteutuminen tai yhdenvertaisuus liikunnan ja urheilun parissa toteudu riittävällä tavalla. Siksi Urheiluopistosäätiö ohjaa apurahoistaan entistä merkittävämmän osuuden yhdenvertaisuuden edistämisen kohteisiin.

Urheiluopistosäätiön apurahabudjetti vuodelle 2022 oli huikeat puoli miljoonaa euroa. Siitä noin viidesosa kohdistuu yhdenvertaisuuteen liittyviin kohteisiin. ”Apurahabudjettia on onnistuttu kokonaisuudessaan kasvattamaan vuosi vuodelta, ja merkittävä osa juuri kasvusta on ohjautunut tasavertaisuuden edistämiseen. Tavoitteena on kasvattaa osuutta entisestään, ja sitä varten säätiö kartoittaakin jatkuvasti uusia apurahakohteita ja yhteistyökumppaneita”, kertoo Urheiluopistosäätiön toimitusjohtaja Jukka Hako.

Yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi paraurheilun ja -liikunnan parissa toimivien yksittäisten urheilijoiden, liittojen ja seurojen sekä erilaisten yhdenvertaisuutta edistävien hankkeiden sekä tutkimusten tukemista apurahoin. Apurahoin tuettavia yhdenvertaisuuteen liittyviä yhteistyöhankkeita tänä vuonna ovat esimerkiksi Ihmisoikeusliiton ”Ihmisoikeudet haltuun urheilussa”-hanke, Pelastakaa Lapset ry:n ”Eväitä Elämälle” -ohjelma sekä Suomen Työväen Urheiluliiton vetämä, matalan kynnyksen leiritoimintaa järjestävä ”Yhteisöllisesti liikuttavaa leiritoimintaa” -hanke. Näiden hankkeiden lisäksi säätiö tukee Paralympiakomitean toimintaa merkittävällä summalla osana yhteistyösopimusta.

Liikunta edistämään monikulttuurisen Suomen yhdenvertaisuutta

Urheiluopistosäätiö haluaa  tulevaisuudessa olla vieläkin vahvemmin osallisena keskustelussa liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuudesta. ”Haluamme olla vieläkin aktiivisempi ja näkyvämpi taho, kun aiheen parissa käydään keskustelua”, mainitsee Hako. ”Olemme olleet proaktiivisia yhdenvertaisuuteen liittyvässä apurahatoiminnassa ja yhteistyössä. Toivottavasti jatkossa myös yleisen keskustelun ja asiantuntijuuden saralla.”

Muuttuva maailma tuo tuttujen teemojen rinnalle myös uusia kohteita yhdenvertaisuustyölle. Yksi merkittävä ja koko ajan kasvava yhdenvertaisuuden teema liittyy Hakon mielestä monikulttuurisuuteen ja siihen, miten monikulttuurisemman yhteiskunnan tasa-arvoista ja yhdenvertaista toteutumista voidaan yhteiskunnassa edistää. ”Liikunnalla ja urheilulla on mainio asema edistää yhdenvertaisuutta tällä saralla”, tuumaa Hako toiveikkaana.

Luitko jo nämä?