Urheiluopistosäätiö tukee vammaishuippu-urheilun valmennuksen kehittämistä

Paralympiakomitea käynnisti Urheiluopistosäätiön tuella ja yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa ParaVAT -ohjelman syksyllä 2017 vastatakseen kiristyvään kansainväliseen kilpailuun vammaishuippu-urheilussa. ParaVAT on paralympiavalmentajien ammattitutkinto, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden paneutua valmentamisen haasteisiin sekä oman osaamisen ja toimintaympäristön kehittämiseen.

ParaVAT koulutus toteutetaan yhdessä VAT 9:n kanssa eli vammaisurheilijoiden valmentajat kouluttautuvat yhdessä vammattomien urheilijoiden valmentajien kanssa, joiden keskinäinen vuorovaikutus on merkittävää puolin ja toisin. Pääosa koulutuksesta on yhteistä ja osa eriytettyä.

Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikosken mukaan vammaisurheilun selkeä menestystekijä on erityisesti valmentajien osaaminen, ja näin ParaVAT -ohjelman avulla pyritään vahvistamaan osaamista, lisäämään informaatiota ja yhteisöllisyyttä valmentajien välillä. “Valmentajan työ on usein yksinäistä. Lisäarvoa tuo pitkällä jaksolla muodostuva valmentajien välinen yhteisöllisyys, joka toivottavasti jatkuu toistensa sparraamisena myös jatkossa”, Kuorikoski tiivistää.

Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen kokee ParaVAT -ohjelman korostavan laaja-alaisempaa näkemystä ja kokemusta vammaisurheilusta. Hän kokee ohjelman olevan myös merkittävä koulutuksellinen askel eteenpäin.

Urheiluopistosäätiö toteuttaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon periaatetta

Urheiluopistosäätiö on ollut kokonaisvaltaisena apuna ParaVAT -ohjelman toteutuksessa. Säätiön tukea on käytetty valmistelevassa työssä kuten lähijakson sisältöjen suunnittelussa, luentomateriaaleissa ja tarvittavissa erityistarpeissa. Suurin kuluerä ja säätiön tuki on kuitenkin käytetty ohjelman toteutukseen, markkinointiin ja myyntiin.

Kuorikoski ja Mustonen kehuvat säätiön laaja-alaista suomalaisten urheilijoiden ja tutkimuksen tukemista eri tahoille. He painottavat säätiön osuutta kokonaisuuden mahdollistamista suomalaisessa urheilun kentässä sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatetta. “Yhdenvertaisuus ei ole vain pehmeä arvo, vaan myös suomalaisen urheilun kriittinen ja läpileikkaava menestystekijä”, Kuorikoski sanoo.

Mustonen näkee säätiön tuen merkityksellisenä vammaisurheilun toiminnan tukemisessa. Hän korostaa myös tuesta saatavaa merkitystä urheilijalle itselleen. “Vaikka puhutaan pienistä summista, on tuen merkitys suuri”, Mustonen lisää.

Työn parhaat hetket liittyvät urheilijoihin ja heidän valmentajiin

Urheilijoiden ja valmentajien uran edistäminen on Kuorikosken mukaan erittäin palkitsevaa. Hänen mukaansa työn parhaat hetket liittyvät ehdottomasti itse urheilijoihin. “Vammaisurheilussa on kyse urheilusta, niin kuin muussakin urheilussa, mutta paljon laajemmassa perspektiivissä. Arvostan mahdollisuutta olla mukana näin hienossa liikkeessä”, Kuorikoski sanoo.

Valmennuspäällikkönä toimiessa Mustonen kokee tärkeänä yhteistyön eri lajien valmentajien kanssa. Myös säätiön tukema Pajulahden leiritoiminta on Mustosen mukaan tärkeää nuorten toiminnan kannalta. “Kun puhutaan huippu-urheilusta niin menestystä toki aina haetaan, mutta sen ei tarvitse aina olla mitali”, Mustonen summaa.

Luitko jo nämä?