Play Like A Girl -hanke auttaa tyttöjä tavoittelemaan unelmiaan

Play Like A Girl -hanke on jalkapalloseura HJK:n ja UNICEFin kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää tyttöjen tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia sekä poistaa esteitä harrastamisen tieltä. Play Like a Girl nostaa tyttöjen liikunnan ja naisten huippujalkapallon näkyvästi esiin toiminnan kehittämisen ja aktiivisen viestinnän keinoin.

”Haluamme, että kaikki se, mikä urheilumaailmassa ja unelmien tavoittelussa on mahdollista pojille, on mahdollista myös jokaiselle tytölle ja nuorelle naiselle. Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus tavoitella omaa huippuaan”, kertoo HJK:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen.

”Haluamme, että Suomi on rohkea edelläkävijä tasa-arvossa. Play Like A Girl merkitsee ennen muuta itsevarmaa asennetta, rohkeaa kokeilunhalua ja voimakasta luottamusta niin itseen kuin omaan joukkueeseen tai kaveriporukkaan. Tämä on sanoma, jonka haluamme iskostaa jokaiseen suomalaiseen kotiin ja tyttöön. Hankkeen taustalla on näkemys, että pelillä, leikillä ja yhteisöllisyydellä on merkittävä rooli lasten ja nuorten kehityksessä. Parhaimmillaan liikunta ja harrastaminen kehittää oleellisia tunnetaitoja ja kannustaa tähtäämään kohti omia unelmia”, summaa Muurinen.

Urheiluopistosäätiö on omassa toiminnassaan määritellyt liikunnan tasa-arvon edistämisen yhdeksi painopistealueeksi. “HJK:n Play like a girl -hanke on tärkeä, jotta laajasti harrastetussa lajissa sukupuolten välinen tasa-arvo edistyy. Säätiö tukee hanketta kolmen vuoden ajan yhteensä 30 000 eurolla”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako.

Jalkapallon on tutkimuksissa todettu olevan se laji, joka vahvimmin edistää tyttöjen itsetuntoa ja voimaantumista, ja siksi jalkapallon koettiin olevan luonteva laji aloittaa hanke. Muurinen on omassa työssään nähnyt konkreettisesti haasteet tasa-arvon toteutumisessa: ”Yleinen arvostus naisten jalkapalloa kohtaan on nousussa. Silti esimerkiksi tyttöjen ja poikien valmentamista arvotetaan eri tavalla. Haimme syksyllä 2019 uusia valmentajia HJK:hon – poikien joukkueisiin tuli yli 100 valmentajahakemusta, tyttöjen puolelle yksi. Tarvitsemme enemmän koulutetumpia valmentajia, jotka ymmärtävät, että valmennamme jalkapalloa ja kasvatamme lapsia ja nuoria, emme tyttöjä tai poikia. Peli on sama kaikille.”

Tavoitteena mahdollistaa harrastaminen kaikille

Play Like A Girl -hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla tuetaan uusien tyttöfutiksen harjoitusryhmien perustamista, toiminnan laadun kehittämistä sekä vähävaraisten perheiden pelaajien mahdollisuutta pysyä mukana jalkapallon harrastamisessa. Hankkeen varat käytetään aina nais- ja tyttöjalkapallon tasavertaisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen, ei yksittäisille henkilöille.

”HJK:n tavoitteena on pitää jalkapallon harrastamisen kustannukset mahdollisimman alhaisina, jotta jokaisella lapsella sekä nuorella olisi mahdollista harrastaa jalkapalloa HJK:ssa. Hankkeen ja kumppanuuksien avulla pystymme kehittämään nais- ja tyttöpuolen toiminnan laatua, mutta ennen kaikkea tarjoamaan lapsille sekä nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia. Syksyllä 2019 päätimme myös päivittää seuran strategisia linjauksia siten, että kaudelle 2020 poikien ja tyttöjen kaupunginosajoukkueilla on yhteiset strategiset painopisteet ja mittarit”, kertoo Muurinen.

HJK:ssa tyttöpelaajien määrä kasvussa

HJK:ssa hankkeen tulokset näkyvät Muurisen mukaan jo monin tavoin: ”Tyttöjoukkueiden pelaajamäärä kasvoi yli kymmenellä prosentilla vuoden 2019 aikana, harrastuksen lopettavien pelaajien määrää saatiin laskettua ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki joukkueet ovat pelaajamääriltään elinvoimaisia. Mikä tärkeintä, pelaajat ja vanhemmat ovat tyytyväisiä toimintaan. Tämä ei toki tarkoita, etteikö kehitystyötä jatketa määrätietoisesti eteenpäin, mutta samalla voidaan todeta, että paljon on myös saatu jo aikaan.”

”Myös valmentajien määrä ja laatu kehittyvät oikeaan suuntaan – olemme saaneet ulkopuolelta jonkin verran uusia valmentajia ja tämän lisäksi olemme pystyneet kouluttamaan ja kehittämään omia valmentajia eteenpäin”, kertoo Muurinen.

”Tyttöjen valmentajien rekrytoiminen on monella tapaa haasteellista tilanteessa, jossa kilpailu pätevistä valmentajista on kiivasta. Rekrytointiprosessien tehostaminen ja uusien keinojen miettiminen jatkuu edelleen ensi kaudella, mutta helppoja ratkaisuja tilanteen parantamiseksi ei ole tiedossa. Positiivista on, että jo mukana toiminnassa olevat valmentajat on kyetty sitouttamaan toimintaan ja kehittämään heidän osaamistaan eteenpäin niin seuran valmentajakoulutusten, henkilökohtaisen tutoroinnin kuin Palloliiton koulutusten myötä”, iloitsee Muurinen positiivisesta kehityksestä.

Luitko jo nämä?