Matalan kynnyksen liikuntaleirit innostavat lapsia ja nuoria liikkumaan

”Yhteisöllisesti liikuttavaa leiritoimintaa” on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:in vetämä hanke, jonka tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrasteleirejä. Tiiviinä yhteistyökumppaneina hankkeessa on Liikuntakeskus Pajulahti sekä liuta seuroja ja lajiliittoja. Urheiluopistosäätiö on mukana tukemassa hanketta taloudellisesti.

Yli 100 vuotta toiminut Suomen Työväen Urheiluliitto TUL on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Se keskittyy erityisesti lasten ja nuorten sekä aikuisten matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseen järjestämällä leirejä, kilpailuja, koulutusta ja tapahtumia. TUL:issa on yli 700 jäsenseuraa, joissa harrastetaan lähes 80 lajia.

Yhdessä Liikuntakeskus Pajulahden ja valittujen seurojen ja liittojen kanssa toteutettavan ”Yhteisöllisesti liikuttavaa leiritoimintaa” -hankkeen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille edullisia ja laadukkaita matalan kynnyksen harrasteleirejä. ”Haluamme kehittää ja laajentaa leiritoimintaamme ja järjestää helposti lähestyttäviä leirejä, joille kenen tahansa on mahdollista osallistua urheilukokemuksesta tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Ajatuksena on, että mukaan lähteminen on mutkatonta niin osallistujille kuin seuroille, ohjaajille ja valmentajillekin”, kertoo TUL:in liikuntapäällikkö Antti Kempas.

Iso sysäys leirihankkeen käynnistämiseksi oli koronapandemia, jonka aikana lasten ja nuorten liikkuminen vähentyi ja mahdollisuudet harrastamiseen ja jopa kavereiden tapaamiseen olivat rajatut. ”Leiritoiminnan käynnistäminen oli meidän tapamme reagoida asiaan ja monipuolistaa harrastamisen mahdollisuuksia”, tuumaa Kempas. 

Pajulahdessa jaetaan TUL:in tavoite tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus liikuntaan lähtökohdista riippumatta. ”Urheilu ja liikunta kuuluvat kaikille. Pajulahti tarjoaa olosuhteet tavoitteelliseen harjoitteluun ja leireilyyn, mutta ihan yhtä tärkeää meille on tukea myös ei-kilpailullista leiritoimintaa ja toteuttaa näin sosiaalista vastuutamme”, kertoo Pajulahden valmennuskeskuksen johtaja Tero Kuorikoski. 

Säätiön tuki kohdistetaan suoraan leiritoimintaan

Kaikki käytettävissä olevat resurssit suunnataan täysimääräisesti leiritoimintaan. ”Esimerkiksi Urheiluopistosäätiön tuki ohjautuu suoraan leirien kulujen kattamiseen, niillä esimerkiksi madalletaan osallistumismaksuja ja korvataan ohjaajien ja valmentajien kuluja. Matalan kynnyksen leiritoiminnalla halutaan osoittaa, että vähällä voi saada paljon aikaan, kun useampi taho antaa pienen panoksensa yhteiseen tekemiseen. Hallinnolliset kulut eivät haukkaa osuutta budjetista, vaan kaikki resurssit voidaan kohdentaa suoraan leiritoimintaan ja tehdä osallistuminen mahdolliseksi mahdollisimman monelle”, valottaa Kempas.

Leirihanke toteutetaan yhteistyössä viiden eri lajin jäsenseurojen tai -liittojen kanssa: jalkapallon, judon, karaten, paini ja e-urheilun. Leireillä kyseiset lajit ovat urheiluhetkien pääosassa, mutta tarkoituksena on Kempaksen mukaan tarjota osallistujille myös muunlaisia liikuntakokemuksia: ”Leireillä toiminnan keskiössä on liikunnasta innostuminen ja monipuolisuus. Pajulahdessa on mahdollisuus monien eri lajien kokeiluihin ja samalla vaikkapa Pajulahden seikkailupuistossa vierailemiseen, melomiseen, uimiseen, saunomiseen ja muuhun hauskaan yhdessäoloon. Kilpailutoimintaa ei leireillä ole, vaan liikunnan ilo on leireillä pääasia”.

Hanke on kolmivuotinen, ja sen aikana on tavoitteena saada noin 800 lasta ja nuorta leireille Pajulahteen. Vuonna 2021 ehdittiin järjestää jo muutamia leirejä, ja lisää on suunniteltu vuoden 2022 varrelle. ”Leirit on otettu todella hyvin vastaan ja kysyntää on ollut paljon. Leiritoiminta tulee säilymään yhtenä TUL:n toiminnan painopistealueena ja uskon, että osallistujia leireille riittää myös tulevaisuudessa”, tuumaa Kempas. 

Samoilla linjoilla on Kuorikoski: ”Matalan kynnyksen leiritoiminnan eteen tullaan varmasti tekemään pitkäjänteistä työtä. Ihan kaikille emme valitettavasti voi leirejä tarjota tämän hankkeen puitteissa, mutta on palkitsevaa, että tavoitamme merkittävän joukon lapsia ja nuoria ja onnistumme innostamaan heitä liikkumaan ja ohjaamaan heitä liikunnallisen elämäntavan polulle”.

Luitko jo nämä?