Visio

Urheiluopistosäätiö on vuonna 2025 tunnettu ja arvostettu liikuntakasvatuksen tukija Suomessa.

Missio

Urheiluopistosäätiö kasvattaa toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä omistamansa Liikuntakeskus Pajulahden kanssa ja lisää tasaisesti liikuntakasvatuksen tukemiseen käytettäviä varoja. Säätiö hallinnoi omaisuuttaan tuottavasti ja riskit halliten.

Arvot

Vaikuttavuus

Läpinäkyvyys

Kohtuullisuus

Strategia 2025

Strategian päälinjaukset

Urheiluopistosäätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla käyttöönsä tai omistukseensa sekä ylläpitämällä kiinteistöjä, laitoksia, laitteita ja välineitä, joita käytetään urheilu- ja liikuntakasvatustyössä sekä edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä välittömästi tai välillisesti palvelevaa julkaisu-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä ja jakamalla apurahoja urheilijoille, valmentajille ja urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille ja vastaaville.

Urheiluopistosäätiön hallitus vahvisti säätiölle vision, mission ja arvot sisältävän strategian kesäkuussa 2014. Strategia kattaa säätiön toiminnan tavoitteet vuoteen 2025 saakka. Strategia pohjautuu säätiön aikaisempaan toimintaan ja historiaan.

Urheiluopistosäätiö toimii sekä laitossäätiönä että apurahoja myöntävänä säätiönä. Säätiön varanhankinta perustuu kokonaan oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Säätiö ei saa toimintaansa avustuksia eikä julkista rahoitusta. Säätiön sijoitusten hoitoa linjataan vähintään vuosittain tarkistettavassa sijoitussuunnitelmassa.

Säätiön kokonaan omistama Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (VVLK Oy) eli Liikuntakeskus Pajulahti toimii omana osakeyhtiönään. Liikuntakeskus Pajulahti on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka yhtiöjärjestyksensä mukaisesti ei jaa osinkoa omistajalleen. VVLK Oy:n tulos jää yhtiöön käytettäväksi Pajulahden kehittämiseen.

Säätiö on viime vuosina monipuolistanut apurahatoimintaansa. Haettavien urheilu- ja tutkimusapurahojen apurahojen rinnalla on säätiön omasta aloitteesta käynnistetty apurahahankkeita. Lisäksi säätiö on Olympiakomitean ja Suomen Urheilugaalan kumppani.

Keskeisimmäksi tavoitteekseen säätiö on vahvistanut toimintansa vaikuttavuuden parantamisen. Tähän säätiö pyrkii apurahatoimintaa kehittämällä ja viestintää lisäämällä.

Tavoitteekseen säätiö on asettanut säätiön myöntämien apurahojen määrän kaksinkertaistamisen strategiakauden aikana. Tämä tarkoittaa, että apurahoja voitaisiin vuonna 2025 myöntää vähintään 500 000 euroa. Säätiö on jopa hieman edellä tämän tavoitteen toteutumista.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että säätiö saavuttaa sijoitustoiminnassa tavoitteeksi asetetun 4 prosentin reaalituottotavoitteen.

Säätiön toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Säätiö julkistaa kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa kaikki keskeiset sen toiminnasta kertovat tiedot ja viestii toiminnastaan aktiivisesti ja informatiivisesti.

Säätiön hallitus on päivittänyt strategiaansa vuosittain sen mukaan kuin säätiön toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset antavat siihen aihetta.