70-vuotias Urheiluopistosäätiö tukeutuu historiaansa, mutta uskaltaa uudistua

Urheiluopistosäätiö täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Komeaan ikään päässeellä säätiöllä ei kuitenkaan ole aikomuksia eläköityä, vaan jatkaa aktiivista toimintaansa liikunnan ja urheilun tukijoukoissa – nykypäivän toimintaympäristön huomioiden.

Urheiluopistosäätiö perustettiin vuonna 1952 pääasiassa Työväen Urheiluliiton suurkeräyksillä hankitun omaisuuden haltijaksi. Säätiön tarkoituksena on sen alkuajoista lähtien ollut tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa ja tätä tavoitetta voidaan tukea lukuisin eri tavoin niin välittömästi kuin välillisestikin. Säätiön tärkein toiminnan muoto on apurahatoiminta. Lisäksi Urheiluopistosäätiö omistaa Lahden Nastolassa toimivan urheiluopiston ja vapaa-ajan liikuntakeskuksen, Liikuntakeskus Pajulahden, jonka toimintaa se pyrkii aktiivisesti tukemaan.

Urheiluopistosäätiön nykyinen puheenjohtaja Perttu Puro on ollut mukana säätiön toiminnassa yli kymmenen vuoden ajan erilaisissa rooleissa. ”Näiden vuosien aikana olemme pyrkineet tekemään Urheiluopistosäätiöstä vieläkin aktiivisemman ja näkyvämmän toimijan. Olemme olleet entistäkin avoimempia, verkostoituneet enemmän ja lähteneet mukaan monenlaisiin erilaisiin hankeisiin ja yhteistyökuvioihin. Meillä on vahva tavoite olla koko ajan enemmän mukana suomalaisessa urheilu- ja liikuntatoiminnassa. Sanoisin, että olemme löytäneet oman paikkamme siellä”, kertoo Puro. 

Vankka talous on pitkän työn tulosta

Millaisia ovat ne seikat, jotka kannattelevat säätiötä vuodesta toiseen ja saavat myös puheenjohtaja Puron pysymään toiminnassa mukana? ”Yksi tärkeä fakta on se, että Urheiluopistosäätiön kaltaisia, yksityisellä rahoituksella toimivia saman kokoluokan toimijoita ei tässä maassa liikaa ole. Toiminnallemme on siis varmasti kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Olemme omassa toimintaympäristössämme vaikuttava ja merkittävä toimija. Meiltä pitää toki löytyä uskallusta ja osaamista realisoida oma potentiaalimme”, tuumaa Puro. ”Arvojemme mukaisesti tuemme liikuntaa ja urheilua ja lisäksi ylläpidämme Pajulahden toimintaa, mutta tärkeää on myös roolimme liikuntasosiaalisen koheesion mahdollistajana sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäjänä. Nämä ovat niitä asioita, joiden takia olen myös itse mukana säätiön toiminnassa ja jotka palkitsevat – sen lisäksi, että urheilu on hauskaa ja on mahtavaa, että voimme investoida urheilijoihin ja heidän treeniolosuhteisiinsa!”

Säätiön pitkä historia näkyy Puron mukaan vahvimmin säätiön vankassa taloudessa: ”Apurahatoiminta pohjautuu aikaisempien sukupolvien keräämään varallisuuteen ja kovaan työhön, jota on koko historiamme ajan tehty. Pitkäjänteinen sijoitustoiminta antaa meille tänä päivänä edellytykset toimia ja tukea suomalaista urheilua ja kehittää Pajulahden toimintaa. Toki myös arvomaailma on pysynyt pitkälti samana säätiön alkuajoista lähtien. Sanoisinkin, että olemme hyvin uskollisia säätiön historialle, mutta samalla tehtävänämme on tietysti löytää parhaiten tähän päivään sopivat tavat toimia ja toteuttaa säätiön tarkoitusta nykypäivään sopivimmalla tavalla”.

Tulevaisuudennäkymät vahvistavat säätiön jalansijaa

Puro näkee tulevaisuudessa kolme asiaa, jotka tulevat vaikuttamaan eniten säätiön toimintaan tulevina vuosina. ”Ensinnäkin näkisin, että taloudellinen toimintaympäristö tulee olemaan tämänhetkistä haasteellisempi. Sijoitustoiminta on tuottanut mukavasti viime vuosina, mutta uskon, että tuloksellinen sijoitustoiminta tulee olemaan lähivuosina kovemman työn takana. Nähtäväksi jää myös, millainen on julkisen sektorin mahdollisuus tukea urheilua ja liikuntaa tulevaisuudessa. Uskon, että yksityisten toimijoiden merkitys tulee korostumaan”, pohtii Puro.

”Toiseksi uskon vahvasti, että liikunnan ja hyvinvoinnin merkitys tulee korostumaan ja tarve liikunnan ja urheilun tukemiseen kasvaa. Haasteellisemman taloudellisen tilanteen kanssa kasvava tuen tarve tulee olemaan kimurantti yhtälö. Kolmanneksi näen, että säätiön ajamat teemat – tasa-arvo sekä oikeudenmukaisuus – tulevat valtaamaan alaa ja olemaan merkittävämmässä roolissa myös urheilun ja liikunnan saralla. Näiden seikkojen takia uskon, että toiminnallemme on kasvava kysyntä ja säätiön asema tulee olemaan vankka tulevaisuudessakin”, päättää Puro.

Ensimmäiset Pajulahti-teamin sopimukset solmittiin vuonna 2015. Mukana alleirjoitustilaisuudessa Lassi Etelätalo, Alisa Vainio, Liisa Lilja ja Aleksi Ojala sekä säätiön Jukka Hako.
Tyytyväisiä kumppaneita säätiön ja Suomen Olympiakomitean välisen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen vuonna 2015. Vasemmalta Samuli Vasala, Teemu Japisson sekä säätiön edustajat Perttu Puro sekä Jukka Hako.
Urheiluopistosäätiön valtuuskunnan kokous huhtikuussa 1999. Tuohon aikaan valtuuskunnassa ja säätiön hallituksessa oli mukana jopa säätiön perustajia sekä veteraanisukupolven edustajia.

Luitko jo nämä?