Verotusnäkökohtia

http://www.saatiopalvelu.fi/apurahan-hakijalle/verotus.html


Säätiö tekee verottajalle vuosi-ilmoituksen yli 1000 euron suuruisista apurahoista. Ilmoitus tehdään apurahan myöntämisvuotena ja käsitellään kokonaisuudessaan kyseisen vuoden verotuksessa huolimatta siitä, maksetaanko apuraha useampana vuotena. Lisätietoja saa kotikunnan verovirastosta www.vero.fi mm. Verottajan ohjeet mm. Urheilijan Palkkio.