Sähköinen apurahajärjestelmä

Urheiluopistosäätiö on siirtynyt vuoden 2012 alusta alkaen käyttämään sähköistä apurahojen hakujärjestelmää. Järjestelmän toimittaja on Aspicore Oy.

Kaikki apurahahakemukset on tehtävä sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.